Läs senare

Appar ökar läsförmågan

07 Feb 2018

Surfplattor och modern pedagogik bidrar till att öka läsförmågan och motivationen hos barn och unga med läs- och skrivsvårigheter.

– Tekniska hjälpmedel kan ha en positiv inverkan på läs- och skrivförmågan och öka motivationen till skolarbete, säger Emma Lindeblad, som har lagt fram en avhandling där hon kan se att assisterande teknik, applikationer i surfplattan, hjälper.

Assisterande teknik används redan i skolan av exempelvis specialpedagoger och denna studie visar att det kan vara positivt även för elever att använda dessa hjälpmedel.

Assistive technology as reading interventions for children with reading impairments with a one-year follow-up

Emma Lindeblad, Linnéuniversitetet

 

ur Lärarförbundets Magasin