Läs senare

Beröm rätt och lagom

12 Dec 2015

Konkret feedback som fokuserar på uppgiften, exempelvis ”nu valde du rätt”, ökar motivationen medan återkoppling som kopplar till karaktärsdrag, ”du är klok”, har motsatt effekt. Det beror på att karaktärsberöm tar fokus från uppgiften och får oss att fundera över den egna förmågan. Det visar studier som Alva Appelgren, neuroforskare vid Karolinska institutet, har gjort och som presenteras i avhandlingen Error, praise, action and trait: effects of feedback on cognitive performance and motivation. I studierna fick elever i mellanstadiet feedback i olika sitiuationer, i form av ljud och kommentarer. Vissa bara när de svarade rätt, vissa bara när de svarade fel och en grupp både vid rätt och fel svar.
Anna Appelgren överraskades av att de som fick feedback både vid rätt och fel blev negativt påverkade, vilket kan bero på att för mycket ljud kan vara störande. Något som kan vara värt att tänka på när man använder inlärningsspel men många ljudeffekter, konstaterar hon.

Avhandlingen hittar du på ki.se under Open Archive.

ur Lärarförbundets Magasin