Läs senare

Cecilia stiger av – Line kliver på

Efter 23 år lämnar fritidspedagogen Cecilia Larsson sitt uppdrag som ledamot i Lärarförbundets förbundsstyrelse. Men genom nyvalda Line Isaksson får lärarna i fritidshem en röst i förbundstoppen även i fortsättningen.

02 Feb 2015
Cecilia stiger av – Line kliver på
Foto: Anders G Warne

Lärarnas Hus på Stora Essingen i Stockholm. Det är torsdag eftermiddag, Lärarförbundets tredje kongressdag, och inne i husets fullsatta och allt varmare sessionssal har landets hitresta ombud precis röstat fram vilka fjorton kandidater som de helst vill se i förbundsstyrelsen under de närmaste fyra åren.
Line Isaksson, som sitter och ler stort i en stol därborta på främre raden, är en av dem. Hon är fritidspedagog till yrket och kommer från småländska Bodafors, och med 248 av 253 möjliga röster fick hon näst mest stöd av alla.

– Det var jättepirrigt före omröstningen, men nu känns det bara helt fantastiskt! säger hon när applåderna ebbat ut och salen börjat fyllas på med sorl och surfplatteflimmer igen, i väntan på nästa programpunkt.

– Vilket förtroende, otroligt kul!

Line Isaksson är 40 år, verksam i Nässjö och har varit fackligt aktiv i många år, bland annat som ledamot i Lärarförbundets ämnesråd Fritidspedagogik. Exakt vad hennes nya uppdrag kommer att innebära vet hon inte riktigt än, men hon är i alla fall mycket tydlig med att det här är något som hon länge eftersträvat.

– Ja, det är klart. Jag vill ju engagera mig för att kunna göra skillnad.

Det sägs att du rent av är ett framtida ordförandeämne?

– Hahaha, det tror jag inte! Men jag vet att jag är en lärarförbundare i själ och hjärta, och jag tycker att det är viktigt att vi nu får i gång en diskussion som syftar till att vi måste börja se och kvalitetssäkra barnets hela dag. Inse att alla delar bör lyftas fram, inte minst lärande i fritidshem och vad det handlar om.

Hur är en lärarförbundare?

– Ja, det kan man ju fundera på. Vi lärare är varandras förutsättningar. Det som sker tidigt i barnens utbildning påverkar elevens förutsättning att nå hög måluppfyllelse i grundskolan och gymnasiet.

Själv beskriver hon sig som en positiv och strukturerad person. En föreningsmänniska som, enligt henne själv, är mottaglig för nya idéer och som ”ofta tänker utanför boxen”. Att hon valde att utbilda sig till fritidspedagog kom ganska naturligt, berättar hon.

– Jag har alltid varit intresserad och velat arbeta med människor och utveckling, frågor som det fritidspedagogiska uppdraget innefattar väldigt mycket. Mitt intresse för naturen och att skapa spelade nog också in.

Och hur ska man få fler att vilja utbilda sig till det yrke som du har i dag, tror du?

– Framför allt måste man göra yrket mer attraktivt, och det gör man genom att ge oss lärare i fritidshem förutsättningar att kunna utföra vårt uppdrag.

Hur då?

– Bland annat genom färre elever i elevgrupperna. Huvudmännen måste börja förstå vad stora elevgrupper gör för elevernas lärande, vilket jag inte tror att de gör.

– Dessutom måste det finnas en förståelse för vad utveckling och lärande i fritidshemmet är, hos både huvudman och rektorer.

I dag, menar Line Isaksson, kommer den nyutexaminerade ut i en verklighet där hon eller han inte kan utföra det uppdrag som denne enligt skollagen är ålagd att göra.

– I stället handlar det mest om barnpassning, och då uppstår det en frustration. En frustration över att man inte kan genomföra sitt arbete.

Vilken är den mest aktuella frågan för fritidspedagoger?

– Oj, det är svårt att bara peka ut en. Vi har många problemfrågor som vi måste lösa. Bland annat handlar det om legitimationen, att vi måste få bli legitimerade inom den profession vi håller på med, och att lärandet i fritidshem blir behörighetsgivande på ett starkare sätt.

Arbetsmiljölagen gäller inte barn på fritidshem. Vad tänker du göra åt det?

– Självklart borde den gälla även på fritidshemmet. Vi måste få fritidshemmet att bli en intressant fråga att diskutera. Då kan vi lyfta arbetsmiljön med politiker och på sikt få till en förändring.

Planeringstiden, då? Hur ska du arbeta för att den ska bli bättre?

– Jag tror att det krävs en större diskussion om det i hela förbundet. Helst skulle jag vilja se centrala skrivningar, någon form av samtalsstöd. Att man får planerings- och utvecklingstid för att kunna utföra sitt uppdrag borde vara en självklarhet.Foto: Anders G Warne
Genom Line Isaksson får fritidspedagogerna alltså en röst i förbundsstyrelsen även under nästa mandatperiod. Sedan tidigare stod det ju klart att Cecilia Larsson, fritidspedagog från Huskvarna, inte ställer upp för ytterligare en period. Det får räcka med 23 år, menar hon.

– Någon gång måste man ta ett steg tillbaka.

Har du tröttnat?

– Nej, det har jag inte. Mitt engagemang för fritidspedagogiska frågor finns kvar, men det kan ju ta sig uttryck på andra sätt. Men jag har ännu inga konkreta planer, vi får se hur framtiden ter sig.

Utöver uppdraget som lokalordförande i Jönköping har Cecilia Larsson en anställning vid kommunen, och en fråga som hon alltjämt brinner för är just barnens fritid och synen på den.

– Det saknas en förståelse för fritiden och dess betydelse. Många, politiker och andra, ser fritiden som en slags överbliven tid, något som blir över när timplanen tar slut.

– Villkoren för lärare i fritidshem måste också bli bättre. Det är den lärargrupp som blivit utsatt för de största försämringarna sedan 90-talskrisen.

Förutom lön och arbetsbelastning ser Cecilia Larsson tre frågor som särskilt viktiga inför framtiden.

– För det första bör grundlärarutbildningen förlängas till fyra år, där den fritidspedagogiska delen av utbildningen får ett utökat innehåll. Det är en förutsättning för fortsatt utveckling och forskning inom det fritidspedagogiska kunskapsområdet.

– För det andra är det oerhört viktigt att fritidspedagogiken erkänns inom ramen för lärarlegitimationen. Bara det är ju ett sätt att visa att man tillmäter barns fritid och lärande stor betydelse.

Och för det tredje?

– Att regeringen bör ge Skolverket i uppdrag att ta fram en kursplan för det fritidspedagogiska arbetet i skolan. Där­igenom tydliggörs verksamhetens syfte med ett utpekat innehåll och huvudmannens ansvar för likvärdigheten förstärks.

I den har Cecilia Larsson engagerat sig i decennier. Ända sedan hon blev aktiv i Sveriges Fritidspedagogers Förening, SFF, och var med och tog fram Program för innehåll i fritidsverksamheten (1984). Det var på den tiden som de fritidspedagogiska frågorna låg inom ramen för sociallagstiftningen och familjepolitiken, inte utbildningssystemet.

Ja, samhällsfrågor har hon varit intresserad av sedan länge. Särskilt frågor som rör barn.

– Efter att jag hade blivit klar med min utbildning, 1980, började jag arbeta i ett ganska utsatt bostadsområde i Huskvarna, och där blev jag väldigt engagerad i det som lever kvar hos mig än i dag: att försöka ge alla barn och ungdomar möjlighet att kunna få ut det bästa av livet.

Vad är du mest nöjd med under de 23 år som du suttit i styrelsen?

– Att fritidshemmet numera är en del av skolan. Men vi har en lång resa kvar. Omgivningen, politiker och andra, måste se att fritidshemmet utgör en viktig del i barnens skolgång.

De föreslagna traineejobben, kan de hjälpa?

– Marginellt kanske. Om det handlar om enklare och mer praktiska arbetsuppgifter. Men eftersom det fritidspedagogiska arbetet innebär så mycket relationsarbete så tror jag att det snarare kan bli en belastning än en tillgång.


Förbundsstyrelsen leder Lärarförbundets arbete. Styrelsen består av 14 ledamöter som väljs av kongressen vart fjärde år.

Line Isaksson

Foto: Anders G Warne

Yrke: Fritidspedagog

Är i huvudsak: Fritidspedagog på Runnerydsskolan i Nässjö.

Utbildad på: Lärarhögskolan i Jönköping, examen 1998.

Ålder: 40 år

Bor: Hus i Bodafors, strax utanför Nässjö.

Familj: Sambo, två barn, två bonusbarn.

Fritidsintressen: Motionsträning, friluftsliv. Umgås gärna med familj och vänner.
 

Cecilia Larsson

Foto: Anders G Warne

Yrke: Fritidspedagog

Är i huvudsak: Ordförande för Lärarförbundet i Jönköping.

Utbildad på: Lärarhögskolan i Göteborg, examen 1980.

Ålder: 57 år

Bor: Hus i Huskvarna.

Familj: Make, två utflugna barn.

Fritidsintressen: Skönlitteratur, friluftsliv. Vandrar gärna i fjällen.

ur Lärarförbundets Magasin