Läs senare

En läroplan i takt med tiden

26 Aug 2016

 

Tack vare fritidshemmen blir skoldagen komplett. Nu syns det i läroplanen också, eftersom fritidshemmet äntligen har fått ett eget avsnitt.

Vad står det då? Jo, till exempel att begreppet undervisning ska ges en vid tolkning i fritidshemmet – där omsorg, utveckling och lärande utgör en helhet. Det står också att undervisningen i fritidshemmet kompletterar förskoleklassen och skolan genom att lärandet i högre grad ska vara situationsstyrt, upplev­elsebaserat och grupporienterat samt utgå från elevernas behov, intressen och initiativ.

Syftet är förstås att klargöra innehållet i fritidshemmet. Det är mycket bra. Att uppdraget formuleras tydligare sätter press på arbetsgivarna att möjliggöra en verksamhet med hög kvalitet.

Nu gäller det också att göra verklighet av formuleringarna, så att det inte stannar vid de vackra orden. Rätt förutsättningar behövs för att införa de nya läroplansavsnitten – förutsättningar som tid och resurser. För som Lärarförbundets ordför­ande Johanna Jaara Åstrand sa när

beslutet kom:

”Läroplanstexten kommer inte vara självuppfyllande utan vi behöver fler lärare i fritidshem som tillsammans med kollegor kan ta ansvar för att utveckla den här viktiga verksamheten.”

Så det är hög tid att kräva det av rektorer och huvudmän.

ur Lärarförbundets Magasin