Läs senare

Färre högutbildade i fritidshemmen

Ny statistik: Allt färre av de anställda i fritidshem har pedagogisk högskoleexamen. Det visar ny statistik från Skolverket.

av Maria Ramnehill
23 Maj 2016
23 Maj 2016

Andelen personer som arbetar i fritidshem och har en pedagogisk högskoleexamen sjönk från 51 procent år 2014 till 47 procent år 2015. ­Samma tidsperiod minskade även andelen årsarbetare som har grundlärar­examen med inriktning mot arbete i fritidshem eller examen som fritidspedagog med 1,9 procentenheter till 24,5 procent.

Skillnaden mellan kommunala och fristående fritids är stor. Medan 50 procent av årsarbetarna i kommunala fritids har en pedagogisk högskole­examen är motsvarande andel i 

fristående fritids 24 ­procent. En orsak kan vara att de fristående fritidshemmen har fler män anställda och att de har lägre utbildningsnivå.

Utbbjöd under våren in Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand till ett möte om Skolverkets siffror. Hon passade då på att lämna en lista med sju krav för bättre fritids.

– Eleverna tillbringar halva skoldagen på fritidshemmen och det spelar en oerhört viktig roll för lärandet. Det är särskilt viktigt för barn som inte har så mycket stöd hemma, påpekar ordföranden.

Positivt i statistiken tycker hon är att elevgrupperna minskar något trots att antalet inskrivna barn har blivit fler. År 2015 bestod varje grupp i snitt av 40,9 elever jämfört med 41,1 året innan.

– Det är lång väg kvar och för att snabba på arbetet efterlyser vi bland annat nationella riktlinjer för gruppstorlekarna, säger Johanna Jaara Åstrand.

Källa: Lärarnas tidning, skolverket.se

Lärarförbundets krav för fritidshemmen

  1. Nationella riktlinjer för  elevgruppernas storlek.
  2. Tydlig målsättning om ökad lärartäthet.
  3. Beslut om den nya läroplanen med eget avsnitt för  fritidshemmet.
  4. Fritidshemmen ska ingå i  alla nationella skolsatsningar.
  5. Lärarassistenter även i  fritidshemmen.
  6. Fler utbildningsplatser till lärare i fritidshem.
  7. Förstelärare i fritidshem.

Andel anställda i fritidshem som har pedagogisk högskoleexamen

Fristående fritids 24%

Kommunala fritids 50%

ur Lärarförbundets Magasin