Läs senare

Hälsofrämjande med kollegiala reflektioner

27 Okt 2017

Hälsobringande faktorer i läraryrket bör lyftas fram mer, tycker Marie Nilsson som har disputerat vid Lunds universitet. Avhandlingen handlar om hur man kan öka välmåendet i lärarnas vardag.

Marie Nilsson undersökte vad lärarna upplevde som positivt respektive negativt i sin vardag. Resultatet låg sedan till grund för ett försök med kollegial reflektion där lärarna träffades i grupp och diskuterade gemensamma frågor.

– Då ingick inte bara reflekterande samtal utan också samtal om arbetsuppgifter som lär­arna tidigare utfört var och en för sig eller i mindre grupper. Att göra fler saker tillsammans har gett dem en större samsyn och gemenskap, ­säger Marie Nilsson.

Hon kunde också visa att även om mötena ibland upplevdes som stressande, var de också återhämtning.

– Man måste avsätta tid för mötena och ge dem tid att utvecklas, säger hon.

Salutogenic Resources in the Everyday lives of Teachers. Promoting workplace learning and wellbeing, Marie Nilsson, Lunds universitet

ur Lärarförbundets Magasin