Ingår i temat
Fokus: Arbetsglädje
Läs senare

Hej, hur kul har ni det på jobbet?

Tino Skovlund, Västerstrandsskolans fritidshem i Karlstad.

26 Aug 2016

Hur hittar ni arbetsglädje?

– Vi i personalgruppen har väldigt roligt ihop och bjuder på oss själva. Vi är 14 fritidspedagoger på fyra avdelningar och tre resurser. Hälften är män, hälften kvinnor och vi är i olika åldrar och har olika intressen. Det är en bra mix i gruppen och vi har alla tagit med oss bra saker från de fritidshem vi har jobbat på tidigare. Vi tänker positivt och vågar testa saker, här finns ingen Jantelag.

Hur mycket betyder skolledningen för arbetsglädjen?

– Vi har väldigt bra förutsättningar och en ledning som har förtroende för oss. Varje fredagsförmiddag har vi tre timmars planering tillsammans, plus fyra timmar till under veckan. Ingen av oss har lektioner i skolan utan vi ägnar oss enbart åt fritidspedagogisk verksamhet, bland annat har vi rastaktiviteter. Även övrig personal på skolan har förtroende för oss och vet vad vi har för kompetens; vi blir ofta inkallade som konsulter på friluftsdagar.

Ni ordnar bland annat Gladiatorerna. Berätta!

– På loven ordnar vi olika aktiviteter, bland annat Gladiatorerna då alla fritidspedagoger är med och leker gladiatorer under en förmiddag och eleverna tittar på. Det är som en teater och jag delar ut manus till pedagogerna samma dag. Sedan kör vi en station i taget med rast emellan.

Kan alla grupper hitta arbetsglädje?

– Får man rätt förutsättningar tror jag det. Skolledningen måste vara tillåtande och ha förtroende för det vi gör på fritids. Här är det så och även föräldrarna har insyn i vårt arbete eftersom vi bloggar om det vi har gjort under dagarna och det vi planerar att göra. På rasterna ordnar vi Mästarnas mästare och Wild kids och vi arbetar mycket utomhus, som att bygga med lego eller plusplus, spela spel eller måla. Vi jobbar också mycket med den fria leken, men har alltid planerat och tänkt ut innan vad den ska vara bra för. Det är klart att man har tunga dagar både på jobbet och privat, men vi kan alltid snacka med varandra, vi är öppna mot varandra.

Har du några tips?

– Arbetsglädje handlar nog om att veta vad man är bra på, vart man är på väg och att göra saker med ett leende på läpparna. Vår rektor och lärarna på skolan ser vad vi gör och uppskattar vår kompetens och vi själva ser till att hitta ny energi. När vi planerar kanske vi går till biblioteket för att få ett miljöombyte. När vi hinner och orkar ses vi på fritiden också. Allt det här leder till att det blir en bra stämning på hela skolan. De barn som tycker att skolan är jobbig tycker ofta att fritids är roligt vilket kan hjälpa dem i skolarbetet. Mycket av vår egen arbetsglädje handlar om att vi trivs ihop och att vi är oprententiösa och bjuder på oss själva, vilket inte betyder att vi inte ställer krav på varandra och oss själva – vi har höga krav på det vi gör men vi hjälper varandra att göra det. Och vi vågar misslyckas!

Det låter enkelt när du säger det. Är det enkelt?

– Det går att hitta arbetsglädje men man måste våga lita på sig själv och det man gör och våga visa det. Vi jobbar enbart på fritidshemmet samt tio timmar mot skolan med rastaktiviteter. Det har lett till att chefen och lärarna har förtroende för oss för de vet att vi kan det vi gör – på så sätt skapas arbetsglädje. Vi hjälper varandra att nå målen, då blir det också arbetsglädje.

ur Lärarförbundets Magasin