Läs senare

Hög tid för legitimation

av Helena Ingvarsdotter
23 Aug 2017
23 Aug 2017
Helena Ingvarsdotter, chefredaktör.

Nu har den efterlängtade statliga utredningen landat, som föreslår att alla fritidspedagoger och lärare i fritidshem ska få legitimation.

I dag går ju vägen till behörighet i fritidshem via skolämnen, legitimationen utfärdas för de ämnen man pluggat. Enligt det nya förslaget ska det också gå att bli behörig på den fritidspedagogiska kompetensen.

Det här är verkligen efterlängtat. Inte minst för att den fritidspedagogiska kunskapen får det erkännande den förtjänar.

Förslaget innebär också att det framöver kommer att krävas legitimation för att ansvara för undervisningen i fritidshemmet. Det gör att rollerna kan bli tydligare i verksamheten – en outbildad person kan förstås inte ha samma sorts ansvar.

Förhoppningsvis leder legitimationsreformen till att fritidspedagoger och lärare i fritidshem får högre status. Det borde ha effekt att staten slår fast att det krävs utbildning för att leva upp till läroplanen.

Exakt hur alla detaljer ska lösas om förslaget går igenom kommer säkert att diskuteras framöver. Nya frågor kommer att uppstå. Innebär det till exempel att det måste finnas minst en utbildad fritidspedagog eller lärare i fritidshem på varje avdelning? Det vet vi inte än. Det vi vet är att utredningen nu är ute på remiss. Samt att tanken är att de nya legitimationsreglerna ska börja gälla 1 juli 2018.

ur Lärarförbundets Magasin