Läs senare

Hur är läget?

Hur är läget? Tobias Kandenäs, samordnare för Örebro kulturskolas nya kulturfritids.

av Elisabeth R Brising
17 Maj 2017
17 Maj 2017

Hur är läget?

– Jättebra, det är spännande att starta upp en ny verksamhet.

Vad är kulturfritids?

– Vi fick en miljon kronor i bidrag från Statens kulturråd för utåtriktad gratisverksamhet. Vi valde att satsa en större del på något vi valt att kalla kulturfritids. En dag i veckan kan cirka 15 elever på fyra olika skolor få arbeta med bild eller drama med våra pedagoger i skolans lokaler.

Varför startar ni det här?

– Kulturskolan har i uppdrag att nå alla barn med estetisk verksamhet. Detta är ett försök i att nå nya grupper, och ett av många projekt. Vi arbetar även med nyanlända barn och unga. Och vi bussar barn till kulturskolans gratisverksamhet på skolloven.

Hur jobbar ni ihop med skolan?

– Vi samarbetar. Vi har varit i skolorna och lärt känna barnen och en pedagog från fritidshemmet följer alltid med eleverna. Men vår målgrupp är också de barn som inte har rätt till fritidshem, att de ska få en betydelsefull fritid. Men det ser olika ut om de som deltar hos oss går i fritidshem eller ej.

Har ni börjat projektet nu?

– Ja, på två skolor. Vi har anställt en bildpedagog och en dramapedagog. Vi utgår från fritt skapande i bild och från sagoberättande och improvisation i drama. När jag besökte en skola var barnen oerhört kreativa i bildprocessen framför sina stafflier. Många sa att de skulle vilja köpa färger och få måla hemma.

ur Lärarförbundets Magasin