Läs senare

Hur är läget?

ForskningJohan R Norberg, professor och utredare vid Centrum för idrottsforskning, som släppt en rapport om att barn och unga rör sig för lite.

av Elisabeth R Brising
24 Aug 2017
24 Aug 2017
Foto: privat

Hur är läget? 

– Jättebra. Vi har släppt en viktig rapport om att barn och unga rör sig för lite. Och mindre än en vecka efter det så gör regeringen någonting åt det!

Berätta vad ni kommit fram till.

– Det viktigaste resultatet är att få barn når läkarnas rekommendation om minst 60 minuter pulshöjande aktivitet per dag.

Hur ser det ut med rörelse i de yngre åldrarna?

– Bättre än bland de äldre. Men redan i årskurs 5 rör sig bara 29 procent av flickorna och 50 procent av pojkarna tillräckligt. I puberteten och gymnasiet tar skärmaktiviteterna över raster och fritid. Men även yngre barn behöver röra sig mer än vad de flesta gör.

I skolan rör sig eleverna mer än på helgerna?

– Ja, det förvånade mig. Det beror troligen på flera saker: idrottsämnet, raster, att man går till och från skolan och runt i skolan. På helgen sitter många unga i stället framför sina skärmar.

Vad har fritidshemmen för roll här?

– De kan spela hur stor roll som helst. Det är inget fel med sittande aktiviteter, men det kan vara bra som fritidspedagog att vara medveten om att barn rör sig för lite. Kan man aktivera de som rör sig minst har man vunnit mycket.

Rapporten Uppföljning av statens idrottsstöd finns på centrumforidrottsforskning.se

Spara

Spara

Spara

ur Lärarförbundets Magasin