Läs senare

Hur är läget?

Åsa Årebo,fritidspedagog på Lerlyckeskolan i Lundby stadsdel i Göteborg.

av Emilie Stendahl
07 Dec 2017
07 Dec 2017
Foto: privat

Hur är läget? 

– Bra. Men vi har för stora barngrupper och för få resurser till barn som behöver extra stöd.

Du har tagit fram en enkät som rektorer i Västra Hisingen får svara på. Varför?

– Jag vill belysa hur det ser ut på våra fritidshem så att man ska kunna jämföra de olika skolorna i stadsdelen. I enkäten finns frågor om bland annant personaltäthet, barngruppens storlek och personalens behörighet.

Vad har enkäten visat?

– Att det saknas högskoleutbildad personal och att lokalerna inte är ändamålsenliga. Och att vi har stora barngrupper och lite personal.

Vad har du fått för respons?

– Att det är jättebra att vi belyser fritidshemmen för det sker inte så ofta. Områdeschefen har tagit upp resultatet på rektorsmöten.

Har det lett till några förändringar?

– Det har gått med myrsteg framåt för vissa skolor där personaltätheten ökat något.

Vilken parameter är viktigast tycker du?

– Att det finns högskoleutbildad personal tycker jag är väldigt viktigt. På vissa ställen finns det en eller inga utbildade på hela avdelningen. Sedan är storleken på barngruppen viktigare än personaltätheten. Så hellre minska gruppen än lägga till personal.

ur Lärarförbundets Magasin