Läs senare

Hur är läget, Mathias Åström?

Lärarförbunden och arbetsgivaren slöt ett nytt avtal i höstas. Vad betyder det angående planeringstiden för lärare i fritidshem?

av Maria Ramnehill
11 Feb 2016
11 Feb 2016

Foto: Mikael JohanssonMathias Åström, Lärarförbundets förhandlingschef.

Lärarförbunden och arbetsgivaren slöt ett nytt avtal i höstas. Vad betyder det angående planeringstiden för lärare i fritidshem?

– Våra krav om planeringstid handlar om att allt arbete – också planer­ingen – ska rymmas i arbetstiden. I avtalet stärker vi insatserna mot den för höga arbetsbelastningen genom att parterna ska ta fram stöd för att få balans i arbetsmängden. Vi bygger vidare på den viktiga arbetsmiljöföreskriften som träder i kraft i mars, där arbetsgivarens ansvar för att skapa balans i arbetsmängden görs tydligt.

Vad ska man göra om man inte har planeringstid för sin tid i fritidshemmet? 

– Det viktigaste är att visa chefen hur arbetet är upplagt och vilken tid som behövs för att planera. Diskutera med chefen och med kollegorna hur arbetet kan organiseras.

Vad krävs av mig som fritidslärare för att få mer än andra i lön?

– Formulera för dig själv vad du är bra på. Berätta det för den som sätter din lön. Ta också reda på via Lärarförbundets webbplats hur löneläget ser ut där du arbetar. Möjligen har du en livssituation och bor i en trakt där en annan arbetsgivare kan erbjuda en högre lön än den nuvarande. I avtalet är vi överens om att läraryrkets attraktivitet behöver öka – där är höjda löner viktigt!

ur Lärarförbundets Magasin