Läs senare

Kosten är sällan problemet

ForskningAv 94 undersökta barn i en studie om födoämnesallergi, bedömdes endast nio verkligen vara allergiska

23 Aug 2017
Kosten är sällan problemet
Foto Pixabay
Kostallergi är ovanligare än vad många tror.

Av 94 undersökta barn i en studie om födoämnesallergi, bedömdes endast nio verkligen vara allergiska. Livsmedlen som barnen undvek var mjölk, fisk, ägg och vete. Sammanlagt undersöktes 2 585 barn i 7–8-årsåldern boende i Norrbotten, år 2006. När de var 11–12 år gjordes en uppföljande studie.

– Studien visar att barn som uteslutit viss mat inte hade sämre livskvalitet jämfört med andra barn, säger Åsa Strinnholm som skrivit avhandlingen.

Men många barn hade alltså en felaktig dia­gnos.

– Att den uteslutna maten inte upplevs som ett problem kan bidra till att barnen och deras föräldrar inte söker sig till sjukvården för att få en korrekt diagnos. Detta kan leda till att barn utesluter livsmedel även om de inte behöver det, samt att barn som har en allvarlig allergi inte får rätt behandling och kunskap i att hantera svåra reaktioner.

Food hypersensitivity among schoolchildren – prevalence, Health-Related Quality of life and experiences of double-blind placebo-controlled food challenges

Åsa Strinnholm

Umeå universitet

Spara

ur Lärarförbundets Magasin