Läs senare

Kvaliteten ska stärkas

En projektgrupp på Skolverket har nu påbörjat arbetet med att föreslå ändringar i läroplanen för att situationen i landets fritidshem och förskoleklasser ska bli bättre.

13 Mar 2015

Foto: Pontus Ohlin

För fritidshemmens del grundar sig behovet av dessa läroplansändringar i att verksamheten har försämrats under många år. Eleverna har blivit fler och grupperna färre, samtidigt som personalens utbildningsnivå har sjunkit.

Men med ett eget avsnitt, eller kapitel, i läroplanen skulle verksamhetens innehåll bli mycket tydligare, menar regeringen som gett Skolverket i uppdrag att utreda denna fråga.

Skolverkets expert Bengt Thorngren, som ansvarar för fritidshemsdelen, berättar att man bildat en projektgrupp men att man än så länge bara befinner sig i startskedet.

Någon arbetsgrupp eller referensgrupp finns det ännu inte. Omfattningen på ändringarna, liksom dess innehåll, kan han heller inte sia om.

– Det är något vi får resonera oss fram till, säger han.

Det var under en pressträff i januari, på Sofia skola i Stockholm, som utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) redogjorde för regeringens vilja att ändra i läroplanen. Där konstaterade han bland annat att dagens läroplaner har uppenbara brister som skapar en otydlighet för såväl personal som huvudmän.

Med på träffen var även fritidspedagogen Eva Bengtsson, tillika aktiv inom Lärarförbundet.

– Äntligen, sa hon. Det här ger mig hopp. Nu visar man i alla fall att man vill förbättra situationen för oss som jobbar i fritidshem och i förskoleklass.

Även Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand var mycket nöjd över beskedet.

– Det är något Lärarförbundet länge har krävt så det är mycket positivt att vi nu får gehör för detta, sa hon.

Under de senaste tio åren har antalet elever i fritidshem ökat med 25 procent, medan antalet grupper minskat med 7 procent. I dag går drygt 425 000 elever i fritidshem.

Varje anställd ansvarar för i genomsnitt 12,9 elever; år 1990 var motsvarande siffra 7,5.

Skolverkets förslag ska lämnas till regeringen senast den 30 november.

Varför ändra läroplanen?

Regeringen stödjer sig på Skolinspektionen som visat att kvaliteten brister i många fritidshem, och att denna brist kan förklaras av otydligheter i styrdokumenten.

Nuvarande läroplan tillämpas inom fritidshem men är skriven med skolan som utgångs­punkt – inte de specifika förhållanden som råder på fritidshem.

ur Lärarförbundets Magasin