Läs senare

Lärarlönelyftet väcker starka känslor

AktuelltLärarlönelyftet har lett till besvikelse bland fritidspedagoger och lärare i fritidshem som inte får del av regeringens satsning.
– Jag tycker vi är diskriminerade, säger fritidspedagogen Louise Fraenell som skrivit ett öppet brev till utbildningsministern.

av Elisabeth R Brising
10 Feb 2017
10 Feb 2017
Louise Fraenell är besviken på skolpolitiken.

Regeringen har bestämt att högst 10 procent av lärarlönelyftet får gå till lärare i fritidshem och förskola. Det är dessutom upp till kommunerna om de vill dela ut någon del av pengarna alls till de grupperna. Fritidslärare med kombinationstjänst kan få del av de 90 procenten i lärarlönelyftet. Fritidspedagogen Louise Fraenell i Lomma är en av dem som reagerat på reformen. Hon undervisar enbart på fritidshemmet och känner sig sviken av politikerna.

– Först får vi inte legitimation. Sedan får vi en ny läroplan men ingen planeringstid och inte samma rätt till lönelyft. Man kan inte å ena sidan säga att här kommer en ny läroplan och sedan säga: Ni är inte lika viktiga.

I en undersökning som Lär­arnas tidning gjort säger 24 av landets 30 största kommuner att fritidshemmen kommer få del av lönelyftet, till exempel i Stockholm, Göteborg och Malmö. Det skiljer sig åt om kommunerna gör lyftet permanent eller inte. Louise Fraenell tycker att lärarlönelyftet borde ha fördelats jämt från regeringen till alla högskoleutbild­ade lärare i skola, fritidshem och förskola och att rektorerna därefter skulle sätta individuella löneökningar.

– Jag kan bara inte förstå varför regeringen tagit beslut om att ge förskollärare i förskoleklass så stor del av pengarna när jag gått exakt lika lång tid på högskola som mina kollegor som undervisar i förskoleklass, säger Louise Fraenell.

Regeringens politik gör det svårare att locka utbildade till fritidshemmen, tror hon.

– Vi är redan en så utsatt grupp. Vi är flexibla så in i Norden och passar in här och där. Jag tror många känner att de inte ses som lika viktiga och det är jätteproblematiskt. Vi är nästan inga kvar i yrket från min klass på grund av arbetsvillkoren.

Line Isaksson i Lärarförbundets styrelse förstår fritidspedagogernas frustration.

Hennes brev till utbildningsminister Gustav Fridolin har spridits på Facebook och fått många instämmande kommentarer, men inget svar än.

– Jag vill att han som medmänniska ska kunna motivera varför han gjort så här … säger Louise Fraenell.

När tidningen Fritidspedagogik söker Gustav Fridolin för en kommentar om brevet hänvisar hans pressekreterare till högskoleminister Helene Hellmark Knutsson i stället eftersom hon är ”ansvarig för reformen och lärarförsörjningen”. Senast i november av­visade hon Lärarförbundets krav på att fler lärargrupper skulle omfattas av lärarlönelyftet.

– Ja, så här långt. Vi vill se till att implementeringen av reformen blir så bra som möjligt och att vi uppnår syftet med den, säger hon till Lärarnas tidning.

Om fler ska omfattas längre fram är ”för tidigt att säga”, enligt ministern.

Fritidspedagogen i Lärarförbundets styrelse, Line Isaksson, förstår medlemmarnas besvikelse.

– Att lämnas utanför ett lärarlönelyft är oerhört tufft att bära. Man kommer i andra hand när man redan har få utbildade kollegor, stora grupper och lite planeringstid. Att det har väckt så mycket känslor tror jag beror på att så många är felavlönade. Alla är värda mer.

Line Isaksson välkomnar mer pengar till skolan men hon är inte nöjd med hur lärarlönelyftet utformats. Utan fackliga påtryckningar hade fritidshem och förskola inte fått del av lönelyftet alls, hävdar hon. Inga fritidslärare med kombinationstjänst, lärare i fritidshem eller förskollärare fanns med i de första samtalen med regeringen.

– Det har varit ett påverkansarbete. Vi har framhållit att lyftet borde omfatta så många lärarkategorier som möjligt, säger Line Isaksson.

Man nådde inte ända fram men Lärarförbundet fortsätter driva att lönelyftet måste byggas ut till att omfatta alla lärarkategorier.

Fritidspedagogen Louise Fraenell säger att hon förstår tanken med lärarlönelyftet och hon tycker det är bra att vissa får mer i lön genom Lärarförbundets arbete.

– Men det känns inte som att det hjälper mig så mycket.

ur Lärarförbundets Magasin