Läs senare

Låt skapandet få ta plats

Krönika Josefine Anderson om om varför bild passar särskilt bra på fritids.

06 Jan 2016

Att elever på fritids mer än gärna ritar och målar håller nog de flesta med om. Många säger att de ”har bild på fritids” men vad är det då man egentligen lägger in i detta begrepp – ”att ha bild”?

För mig är bild inte när man lägger fram en massa uppkopierat ”fylla-i-material” eller ritbilder på Disneyprinsessor och förtrycka bilar. Tyvärr ser man ofta dessa intetsägande bilder ligga i en allt för stor hög framme på våra avdelningar …

Visst ska dessa bilder också få finnas, en del elever har stor nytta av mallar och övar finmotorik, att hålla sig innanför linjer eller att bara få en lugn stund, men att kalla det för bild skulle jag inte vilja skriva under på.

Bild för mig är något mer. Bild är skapande, bild är att tänka fritt och bild är framför allt att utvecklas. Genom bilden får eleverna en identitet och utvecklar sitt språk. De lär sig att kommunicera och analysera och ibland också att presentera. I vår tid, med alla sociala medier och alla bilder som vi ständigt omges av behöver eleverna tränas i att ta till sig och läsa av bilder på rätt sätt. Detta ständiga och oändliga bildflöde måste vi lära oss att hantera, och gärna redan från förskoleklass (om inte ännu tidigare).

Fritids är en utmärkt arena för detta ändamål. Fritids bör tillgodose och utmana eleverna i skapande. I läroplanen står det att skapande arbete är en väsentlig del i det aktiva lärandet särskilt under de tidigare skolåren och har stor betydelse för att eleverna ska kunna tillägna sig kunskaper. Detta skriver jag gärna under på.

Ett oändligt arbete ligger för våra och elevernas fötter om vi bara kommer med rätt attityd till ämnet och med rätt respekt inför vad bild faktiskt är.

Som bildlärare och fritidspedagog värnar jag extra mycket om bildämnet och för mig kan man väva in och åstadkomma så mycket genom bild och skapande. Speciellt på fritids. Jag minns särskilt när vi gjorde en djupdykning om Egypten och ytterligare ett om Språk på vårt fritidshem. Detta var säkert fem år sedan men än idag kommer eleverna till mig och minns och berättar om vad de fick lära sig. Kunskapen har liksom fastnat. Att låta stora bildteman få ta tid passar så bra på fritids av just den anledningen.

Ofta blir vi avbrutna i vårt eftermiddagsarbete för att eleverna blir hämtade, ska äta mellanmål, gå på hemspråk eller vara på läxhjälp. Och just därför tror jag att vi minskar vår egen stressnivå och att eleverna inte behöver känna att de får påbörja något som de sedan aldrig får slutföra, om vi bara låter skapandet på fritids ta lite längre tid. Eleverna vill inget hellre än att stanna kvar men utomstående ”måsten” går oftast före. Anses som viktigare. Anses som mer akut …

Frågar ni mig säger jag att jag är trött på denna inställning. Varför är allt annat viktigare? Varför måste fritids hela tiden finnas till lite grand på undantag … varför ska bild på fritids inte anses som lika viktig som bild på skoltid? För just detta – att bild anses viktigare på skoltid – är något som jag kämpat med i många år. Ska man ha bild på fritids måste man ha större grupper, ska man ha bild på fritids går det endast om man är alla vuxna på plats, ska man ha bild på fritids måste man acceptera att bli undanskuffad när det ska vara ett viktigt möte.Någon frågade mig en gång om jag aldrig tröttnar på att ha bild? Fast det är ju inte jag som målar, det är eleverna. Det är inte jag som fantiserar och skissar, tänker och blandar färger – det är eleverna. Barn på fritids. Och som de utvecklas! Och som skapande arbete binder samman gruppen!
Jag brukar tänka att bild på fritids inte alltid ska vara så lätt, man ska inte vara rädd för att ställa lite krav på våra fritidsbarn – för det tål de. De tycker om att få lite krav och förväntningar på sig. Det blir liksom lite roligare då och man skärper till sig lite mer när man vet att det förväntas något av en. Jag gjorde mycket utställningar på skolan av elevernas alster. Oftast är det skolarbeten som visas upp men jag tycker det är viktigt att fritids också får ta plats på skolan. Gör reklam för fritids och låt eleverna få berätta, skriva, sjunga och agera kring sina bilder och sina alster. Låt fritids ibland få ta tid från skolan – för fritids finns och här pågår ett skapande som kan utvecklas något enormt om vi bara ger eleverna och eftermiddagarna en chans.

ur Lärarförbundets Magasin