Ingår i temat
Gruppen
Läs senare

Målet: Ingen ensam på rasten

Poängbasket och kortleksstafett, det är några av aktiviteterna som rastaktivisterna på Rörtorpsskolan i Värnamo håller i.

23 Maj 2016

Det började med att skolan gjorde en enkät om hur eleverna upplever rasterna. Resultatet visade att det fanns barn som kände sig ensamma och utanför och att vissa platser var mer otrygga än andra. Fritidspedagogen Marianne Nelandersen och kollegan Thomas Nilsson försökte först arbeta med rastlådor men det gick inte så bra. Sedan fick de frågan av sin rektor om de ville börja med mer strukturerade och planerade rastlekar. Fritids­pedagogerna gick också två kurser om utepedagogik där de fick nya idéer.

– Det måste vara aktiviteter som funkar utomhus och som eleverna kan komma och gå i, flytande aktiviteter. Vi har ett grundutbud som vi bygger på och förnyar. Det ger mer gensvar när alla vet hur leken går till, säger Marianne Nelandersen.

Fyra dagar i veckan är de så kallade rast­aktivisterna ute med sina leklådor med bollar, ärtpåsar, färgpennor och hinkar. De ordnar också grupplekar som limbo och kortleksstafett, främst med samarbets­övningar i stället för tävling och konkurrens. De väver också in matematik i leken. I poängbasket ska man få i bollen i korgen från olika avstånd. Bland de yngre barnen är kullekar vanliga medan poäng­lekar lockar fler av de äldre.

Rastlekarna pågår inte varje rast, eftersom barnen också behöver leka kreativt och fritt. Men det finns alltid personal ute, rastvärdar med gula västar, medan rastaktvisterna bär orange västar. Värdarna har alltid en aktivitet som återkommer två gånger per vecka för att de som kanske inte vågar första gången ska få en chans till.

– Vi har märkt att färre barn går ensamma. Det finns några kvar, men vi har nått en bit på väg och alla vet vad de kan göra på rasten, säger Marianne Nelandersen.

Sedan man startade rastverksamheten behöver pedagogerna mer sällan lösa stora konflikter som uppstått på rasten, tycker fritidspedagogerna. 

Rastaktivisterna! heter också en Facebookgrupp om rastlek

Lektips:

  • Ambulans-kull
  • Hela havet stormar med tvist, hjälpas åt så att alla får plats på stolarna.
  • Gömma nyckeln
  • Sista paret ut
  • Sardinburken (omvänd kurragömma)
  • Värderingsövningar: Heta stolen www.ungscen.se/sites/default/files/heta_stolen.pdf
  • Fyra hörn: raddabarnen.se/PageFiles/10265/Övningsbilaga.pdf

Bygg gruppen! Fler tips:

Böcker 

En för alla – alla för en, om gruppdynamik i barn- och ungdomsidrott,

Sevil Bremer, Eva Arvidsson (SISU idrottsböcker)

Från jag till vi: grupputveckling i förskola och skola

Gunilla Guvå (Fritzes förlag)

Goda grupper: med pedagogisk  dramalek

Camilla Strömberg  (Argument förlag)

Gruppen som grogrund

Gunilla O Wahlström (Liber)

Grupprocesser: om inlärning och samarbete i grupper

Svein Stensaasen, Olav Sletta (Natur & Kultur)

Hantera konflikter och förebygg våld: förhållningssätt och färdigheter – teori och praktik i skola och fritidshem

Karin Utas Carlsson, Anette Rosenberg Kimblad (KSA)

Lärarens ledarskap: relationer och grupprocesser

Matts Dahlkwist (Liber)

Skola och Barndom: normering, demokratisering, individualisering.

Red. I. Tallberg Broman (Gleerups)

 

Webb

Lekarkivet.se har 167 samarbetslekar

UR-tv-serie: Vara vänner, urskola.se

SVT-serie: Evas känslokoll svtplay.se/evas-kanslokoll

 

3 appar för samarbete

  • Pettsons uppfinningar – logik och samarbete.
  • Story Wheelskapa sagor med bilder.
  • Barnkanalen – charader.

ur Lärarförbundets Magasin