Läs senare

Mer än att måla

Fokus: Bild och skapandeAtt skapa med bilder är något de flesta fritidshem ägnar sig åt. Men varför är det bra? Och om man inte tycker att man är bra, hur gör man då?

06 Jan 2016
Mer än att måla

Varför ska man arbeta med bild? För att det är kul att vara kreativ, att skapa något själv. Men också för att vi ständigt översköljs med bildinformation, symboler, filmer, tecken. Vi måste lära oss att tolka dem och att göra oss förstådda. Dessutom står det i läroplanen: Skolan ska stimulera varje elev att bilda sig och växa med sina uppgifter. I skolarbetet ska de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas.

I förslaget till ny skrivning för fritidshemmet i läroplanen, står att eleverna ska ges förmåga att tolka och samtala om form, innehåll och budskap i bilder, texter, musik och andra estetiska uttrycksformer, samt att fritidshemmet ska använda skapande och kommunikation genom lek, bild, rörelse, musik, dans och drama. Hur digitala medier kan användas för skapande och kommunikation.

Så även om man inte vet hur man ska arbeta med bild är det något alla fritidshem faktiskt har i uppdrag. Men hur gör man då?

Elisabet Skoglund är en erfaren bildpedagog som har mött många tusen fritidspedagoger, förskollärare, föräldrar och inte minst barn under de 42 år som hon varit aktiv.

– Jag ser två problem när det gäller bildskapande, säger hon: många upplever prestationsångest och känner sig osäkra och många är så stressade att de bara ritar några streck på ett papper och sedan säger att de är klara. Detta gäller både barn och vuxna.

Hon har skapat en metod hon kallar Momentmetoden, som går ut på att pedagogen håller i strukturen men aldrig lägger sig i hur barnen löser sina bildproblem.

– Om man ska jobba med bild på ett bra sätt måste man ha en gedigen kunskap om olika bildmaterial och bildtekniker, så att man kan presentera dem på ett inspirerande sätt för barnen. Men man ska sedan inte störa dem när de gör sina bilder, säger Elisabet Skoglund.

Tycker man inte att man är ”bra” på att måla eller skapa bilder själv, spelar det ingen roll, tycker hon. Alla kan måla är hennes devis, man behöver bara träna på det. Det gäller både barn och vuxna.

– Jag har träffat många pedagoger som inte tycker att de är ”duktiga” på att måla och jag tycker inte att man behöver vara det. Det viktigaste är att man tycker att det är roligt att arbeta med bild och att man är medveten om sin pedagogik och vad man har för målsättning med den.

Att arbeta med bild behöver inte betyda att man enbart målar eller tecknar. Foto är också bild, liksom film. Det finns också forskning som visar att serietidningar kan vara bra vid läsinlärning. Och även om barnen på just ditt fritids är för unga för att lägga ut bilder på Instagram (tror du), visar en undersökning från i år att två av tre tvååringar använder internet. I sexårsåldern har hälften blivit dagliga användare och vid tio års ålder använder tre av fyra internet dagligen. De första åren handlar det nästan helt om att titta på videor och korta filmer. Bilder finns med andra ord i våra dagliga liv och de som är barn i dag växer upp i en helt annan bildkultur än tidigare generationer.

På Södertörns högskola i Huddinge är Petra Lundberg Bouquelon adjunkt i estetiska lärprocesser.

– Barn har behov av att uttrycka sig på olika språk, därför ska man jobba med bild och andra estetiska uttryck i fritidshemmet, säger hon.

– I Reggio Emilia-pedagogiken säger man att avbilda är ett sätt att förstå världen.

Petra Lundberg Bouquelon undervisar blivande lärare på alla program. Hon berättar om en övning hon brukar göra: alla målar på en gemensam målning med akrylfärg på ett stort papper. Mycket färg och helt fritt. När den är klar ska var och en välja ut en liten ruta på målningen, ta en bild på den och skriva fyra dikter om den lilla bilden. Alla upplever att de ser varandra på ett nytt sätt, på riktigt. Den övningen går också att göra på fritids, tycker hon.

– Om man vill jobba gruppstärkande är den bra.

Hon berättar om ett fritids där barnen tog med sig servetter med fina motiv, som de sedan klippte ut och klistrade på glas så att de blev ljushållare. Väldigt enkelt, men barnen fick en chans att berätta varför de valt just det motivet och kompisarna fick reda på något om den personen de inte visste förut.

Skolans bildundervisning har gått från att lära ut metoder och vara strikt, till att låta eleverna skapa mer fritt, berättar Petra Lundberg Bouquelon. Hon tycker att i dagens skola, där mer och mer blir bedömt, kan fritids vara en motvikt. När även barnen bedömer sig själva, kan läraren prata om och visa att på fritids är alla teckningar och målningar lika viktiga, alla får synas och ingen blir bedömd.

– För mig innebär konstarterna att sätta ord på sina upplevelser och då finns inget rätt eller fel utan bara olika idéer och tolkningar.

På fritids måste eleverna få leka med bild, menar Petra Lundberg Bouquelon, men för den skull betyder det inte att det inte kan vara styrt. Man kan ha en metod, en form, men låta uttrycket vara fritt.

Hon tycker inte att alla fritidslärare behöver jobba med bild, däremot att alla fritidshem ska göra det. Är man osäker själv får man fråga en kollega som är säkrare. Men det får aldrig bli så att man tvingar ett barn att uttrycka sig i bild.

– Om man tvingar någon att måla kan det få motsatt effekt, att den personen inte gillar konst. Jag har hört många vuxna som säger att de inte kan sjunga eller måla bara för att undervisningen i skolan var dålig eller att de blev tvingade att exempelvis sjunga solo fast de inte ville. I denna uppgift, att få barn att förstå att alla kan efter sina förutsättningar och att alla kan bli bättre med träning, där har fritids ett viktigt uppdrag, tycker Petra Lundberg Bouquelon.

(Källor: serieriundervisningen.se, skolverket.se, soi2015.se)

Boktips:

Bilder i skolan av Sten-Gösta Karlsson och Staffan Lövgren
Studentlitteratur

Leken och konsten av Elisabet Skoglund
Berghs förlag

Intro – Bild av Johan Frid
Didacta förlag

Intro – Skapa av Johan Frid och Karl-Johan Nilsson
Didacta förlag

Spara

Spara

ur Lärarförbundets Magasin