Läs senare

Nu får fritidspedagoger legg i ämnen

Riksdagen klubbade idag igenom nya övergångsregler gällande legitimationer. Fritidspedagoger kan numera få legitimation i ämnen. Debatten handlade även om att ge alla fritidspedagoger legg.

06 Nov 2013

Alla fritidspedagoger och lärare i fritidshem får fortsatt behörighet att ansvara för verksamheten på fritidshemmen. De har också möjlighet att söka legitimation i skolämnen som de har studerat inom sin grundutbildning eller kompletterat sin med utbildning före 2011. Det beslutade en enig riksdag idag. Debatten handlade även om från att ge legitimation till alla fritidspedagoger, ett förslag som oppositionen driver, bestående av S, MP, V och SD.
 

Rosanna Diamarca (V) tyckte att fritidshemmen måste bemannas med utbildad personal.

– Om fritidshemmet ska komplettera skolan pedagogiskt, då måste pedagogiken garanteras, inte genom att fritidspedagoger ska omskolas till lärare, utan på den befintliga kunskapen i just fritidspedagogiken, och på den utbildningen.
 

Miljöpartiet gick till hård kritik mot regeringen för brister i legitimationsreformen, och lyfte fram det ologiska i att förskollärare har fått legitimation, men inte fritidspedagoger.

– Är det rätt att förvägra fritidspedagoger legitimation, när de ibland till 99 procent gått samma utbildnings som förskollärare? Haltar inte det någonstans? frågade Jabar Amin (MP).
 

Kristdemokraternas Annica Eklund höll med om att det verkar ologiskt, men försvarade regeringens politik med följande förklaring:

– Det är viktigt att påpeka att när vi införde lärarlegitimationen så skulle den vara för lärare. Om vi inte sätter upp gränser för vem som är lärare och inte lärare, urholkar vi den här reformens status.

En majoritet i riksdagen, bestående av S, MP, V och SD ber idag genom ett tillkännagivande regeringen att ta fram en plan hur fler lärarkategorier, bland annat fritidspedagoger, kan ingå i legitimationsreformen i framtiden. 

Läs också: S lovar fritidspedagoger legg

Se webbsändning från riksdagsdebatten här.

Detta gäller från den 1 december 2013:

  • Fritidspedagoger får behörighet att ansvara för undervisningen i fritidshemmet.
  • Fritidspedagoger med specialpedagogisk påbyggnadsutbildning ska få fortsätta att arbeta inom särskolans träningsdel eller motsvarande. 
  • Fritidspedagoger som läst skolämnen (dvs. oavsett vilket ämne) kan ansöka om legitimation i dessa ämnen. Förutsatt att de läst ämnena inom grundutbildningen eller att de kompletterat med sådana ämnen före den 1 juli 2011.

Källa: Lärarförbundet

Lyssna på när Ann-Christin Larsson, ombudsman på Lärarförbundet kommenterar de nya övergångsreglerna.

ur Lärarförbundets Magasin