Läs senare

Perfektionsjakt skapar ohälsa

07 Dec 2017

Lagom perfekt

Linda Hiltunen

Linnéuniversitetet

Alltfler unga lider av ohälsa, såväl stress som andra psykiska och fysiska besvär. Detta bottnar till stor del i deras kamp om att skapa och upprätthålla social status bland sina jämnåriga.

– Många ungdomar strävar efter att visa upp det perfekta livet. Detta är något som skapar stress och ohälsa, menar Linda Hiltunen.

Hon är sociolog och har skrivit en doktorsavhandling som visar detta. Hon talar om perfektionismens tyranni – vilket är att både de som till synes lever upp till normer om perfektion och de som av olika skäl hamnar utanför mår dåligt. Sämst mår tjejerna.

– Studien är ett viktigt bidrag för att förstå ungas hälsa. Den visar hur normer om perfektion är en betydande orsak till att unga mår allt sämre, säger Linda Hiltunen.

Avhandlingen baseras på ett urval av 497 gymnasieungdomar.

ur Lärarförbundets Magasin