Läs senare

Perspektiv på psykisk och fysisk hälsa

07 Dec 2017

Barnsliga sammanhang – Forskning om barns och ungdomars hälsa, välbefinnande och delaktighet, redaktörer Eva Clausson och Bo Nilsson, Högskolan Kristianstad.

I en ny antologi, Barnsliga sammanhang – Forskning om barns och ungdomars hälsa, välbefinnande och delaktighet, har åtta forskare vid Högskolan i Kristianstad sammanställt olika perspektiv på hur barns och tonåringars fysiska och psykiska hälsa kan främjas. Det handlar bland annat om barns deltagande i sociala utredningar om barns och familjers behov och resurser, att förebygga psykisk ohälsa i skolan, om barn i ”militära familjer”, vars vårdnadshavare åker på utlandsuppdrag som soldat.

Innehållet i boken bygger på pågående forskning och nyligen avslutade projekt inom omvårdnad, idrottsvetenskap, psykologi, utbildningsvetenskap, pedagogik och socialt arbete.

ur Lärarförbundets Magasin