Läs senare

”Pinterest ger mig inspiration”

Hallå där Mercie Johansson, fritidspedagog och bildlärare på Yngsjö skola i Kristianstad.

06 Jan 2016

Foto: Privat
Vad skiljer sig mellan att jobba med bild som ämne i skolan och att jobba med bild i fritidshemmet?

– När jag undervisar i bild i skolan kan jag lägga upp lektionerna med en annan struktur än på fritids. På fritids bör man inte tvinga en elev att göra en bilduppgift. I skolan känner jag stor glädje när jag lyckas entusiasmera en elev som inte tycker om bild.

Använder du samma uppgifter i skola och fritids?

– Många av de bilduppgifter jag har i skolan brukar jag använda även på fritids, i en annan variant. Det ger barnen möjlighet att nosa på det de kommer att träna på i skolan när de kommer upp i år 4–6. I mina lektionsplaneringar jobbar jag mycket med en tydlig struktur över vad som ska göras och tydliga och visuella instruktioner. För att få inspiration själv kikar jag en del på Pinterest, en bildbaserad hem­sida där man hittar och kan lägga in bilder i olika ämnen.

Är du nöjd med den utbildning du fått för att undervisa i ämnet bild?

– Jag gick Barn- och ungdomspedagogisk utbildning med inriktning mot fritidshem, 120 poäng. Jag gick ut 1996. Där läste jag en ämnesfördjupning inom bild och form och den känns som en bra grund. Men som med alla ämnen gäller det att uppdatera sig när det kommer nya kurs- och läroplaner. Jag önskar dock att det kommer mer fortbildning och kompetenssatsningar i de praktisk-estetiska ämnena; nu är det mest i kärnämnena.

ur Lärarförbundets Magasin