Läs senare

Regeringen vill förbättra fritidshemmen

Kvaliteten på fritidshemmen och i förskoleklasserna måste höjas. Det kräver regeringen som senare i veckan kommer att ge Skolverket i uppdrag att lämna förslag på förändringar i läroplanerna.

13 Jan 2015

Foto: Pontus OhlinDet var under en pressträff tidigare i dag, tisdag, som utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) berättade att regeringen nu vill ändra i läroplanerna. Syftet är att stärka kvaliteten och göra det tydligt för vilket innehåll respektive verksamhet ska ha, något som Lärarförbundet välkomnar.

– Äntligen. Det var på tiden, säger Eva Bengtsson, verksam på Lärarförförbundet och som också arbetar som fritidspedagog på Sofia skola i Stockholm, samma skola där pressträffen ägde rum.

– Jag har jobbat som fritidspedagog i 40 år och sett hur det blivit allt sämre på olika sätt. Men det här ger mig hopp. Nu visar man att man i alla fall vill förbättra situationen för oss som jobbar i fritidshem och i förskoleklasser, säger hon.

Regeringen utgår från Skolverkets statistik som visar att eleverna får allt sämre tillgång till personal, att grupperna blir allt större och att personalens utbildningsnivå sjunker.

Till exempel har gruppstorlekarna ökat med 34 procent under de senaste tio åren.

Sedan 2003 har också antalet elever i fritidshem ökat med 25 procent (i dag 425 900), medan antalet grupper minskat med sju procent.

Dessutom har personalens utbildningsnivå sjunkit till den lägsta siffran på över 20 år. I dag har endast 53 procent av årsarbetarna i fritidshem en pedagogisk högskoleexamen. 

De läroplaner som gäller i dag för fritidshem respektive förskoleklass gör det endast i tillämpliga delar, vilket skapar otydlighet för både huvudmän och personal.

Om särskilda avsnitt i stället infördes skulle det bli tydligare vad respektive verksamhet ska ha för innehåll, menar Gustav Fridolin.

Uppdraget till Skolverket är ett led i regeringens arbete med att nå ökad kvalitet och likvärdighet för yngre elever.

Eva Bengtsson är optimistisk.

– Det här är ett steg i rätt riktning. Fritids är en del av skolan och genom detta ställningstagande visar regeringen att vi kompletterar varandra. Fanns inte fritids så skulle eleverna inte klara sig i skolan, de behöver fritidspedagogik, säger hon.

En delredovisning av uppdraget ska lämnas till Utbildningsdepartement senast den 1 juni 2015. En redovisning av uppdraget ska lämnas senast den 30 november 2015.

ur Lärarförbundets Magasin