Läs senare

Säg som det är

av Helena Ingvarsdotter
17 Maj 2017
17 Maj 2017
Helena Ingvarsdotter, chefredaktör.

Skolverkets PM om fritidshemmen har kommit och det är dyster läsning. Nya siffror visar att andelen utbildade inom fritidshemmen aldrig har varit lägre. Samt att skillnaderna är väldigt stora mellan olika verksamheter (läs mer om detta här).

Alla som jobbar i fritidshem förstår ju att det är åt skogen. Det gör Skolverket också. Och Skolverket inte bara förstår det, utan säger det dessutom – vilket mitt i eländet måste anses vara glädjande.

Jag ska erkänna att det har hänt att jag muttrat lite för mig själv när forskare eller myndigheter som har en god bild av en verksamhet inte vill tycka till om densamma. Därför blev jag, trots att själva nyheterna var tråkiga, positivt överraskad av att Skolverket gjorde en tydlig kommentar.

Ingela Aksell som är undervisningsråd uttrycker det så här: ”I vår statistik ser vi bara att kompetensen sjunker och det är väldigt bekymmersamt. Det blir svårt att klara av det pedagogiska uppdraget när andelen med rätt utbildning är så låg.”

Kommentaren är viktig för den ger ökad legitimitet åt dig som ska värna din verksamhet gentemot skolledning, kommuntjänstemän och politiker. Om Skolverket säger att uppdraget är i fara – att det på många håll blir svårt att leva upp till det som står i den nya läroplanstexten ifall inget görs – så måste de som bestämmer lyssna på det.

ur Lärarförbundets Magasin