Läs senare

Sofia Kinell: ”Vi använder vetenskaplig teori och har ett metodiskt förhållningssätt”

av Elisabeth R Brising
07 Apr 2017
07 Apr 2017
Foto: Emelie Asplund

Vad betyder undervisning för dig?

– Att skapa förutsättningar för lärande och påverka elevernas utveckling och kunnande. Att ständigt försöka synliggöra elevernas lärande. Ordet undervisning har blivit än mer naturligt att använda med de nya styrdokumenten. Ibland använder jag begreppet lektion.

Har du diskuterat begreppet med andra?

– Ja, nyligen faktiskt, jag är teampilot i en arbetsgrupp ihop med förvaltningen i Partille. Vi hade undervisning som diskussionsämne inför vår nästa fortbildning. Då tittade vi på hur man kan använda film som ett sätt att utveckla undervisningen. I mitt eget arbetslag diskuterar vi olika tekniker i undervisningen med ambitionen att det ska ge bättre effekter på barnens lärande. Vi använder vetenskaplig teori och har ett metodiskt förhållningssätt.

Är ett barn utanför är det svårt att undervisa det i matematik. Det sociala uppdraget är starkt hos oss

Har du något exempel på en sådan situation?

– Något så enkelt som att hänga in kläder på tork. Det finns en film där jag visar barnen skillnaden mellan att slänga in blöta kläder och att hänga upp ordentligt. Att visa på skillnader gör det lättare för barn att förstå, enligt variationsteorin.

Är ordet undervisning kontroversiellt på fritidshemmen?

– Både ja och nej. Man kanske är rädd att det ska vara som i skolan. Det är det inte, men vi har tydliga mål och ska planera utifrån dem. Det kan sedan leda till både planerad styrd, situationsstyrd och laborativ undervisning.

Kan styrda lärtillfällen hämma leken?

– Yngre barn behöver leka och man använder sig av leken i undervisningen. Inte alltid, men mycket. Det krävs en balans. Vi har styrda lärsituationer varvat med lek inne och ute. Det är värdefullt att vi vuxna observerar och ibland deltar i leken. Vi kan lära barn hur man leker ihop och synka lekvärldar så att inte någon blir utanför.

Vad krävs för att lyckas undervisa i fritidshem?

– Om du kan se samband mellan din egen undervisning och barns lärande, när du lyckas och inte – då har du kommit långt. Det man ser att man inte lyckas med i undervisningen behöver man angripa. Man måste ha kunskap om barns lär­ande och utveckling och kombinera pedagogik och psykologi. Är ett barn utanför är det svårt att undervisa det i matematik. Det sociala uppdraget är starkt hos oss.

ur Lärarförbundets Magasin