Läs senare

Stark kritik mot trainee

Det blir barnskötare som ska handleda trainees på fritidshemmen, om regeringens förslag går igenom. Fel väg att gå, lyder kritiken.

26 Apr 2015

Före valet i höstas gick socialdemokraterna ut och lovade att arbetslösa ungdomar ska beredas jobb som trainees på fritidshemmen. Kritiken lät inte vänta på sig. Hur ska redan arbetstyngda fritidspedagoger hinna handleda outbildade ungdomar? löd de kritiska frågorna från kåren.

Ungdomarna ska traineeanställas som barnskötare och ska därmed handledas av barnskötare, inte av fritidspedagoger, sade arbetsmarknadsminister Ylva Johansson till Lärarnas Tidning i början av mars.

Traineeförslaget finns med i regeringens vårbudget. En traineeanställd ska arbeta 50 procent och studera 50 procent. För jobb inom välfärdssektorn, såsom fritidshem, utgår ett handledarstöd till arbetsgivaren på 2200 kronor per månad. Lönekostnaden subventioneras till 85 procent.

Åsa Anevik, fritidspedagog i Lidköping, är kritisk till förslaget:

– Jag ser det som en försämring att ta in mindre kvalificerad personal.

Hon tycker att initiativet sänder fel signaler till kommunerna; nämligen att det är okej att minska andelen behöriga i verksamheten. Fler kommuner bör göra som exempelvis Nässjö (se sidan 21) som bara nyanställer utbildade fritidspedagoger/lärare i fritidshem, anser Åsa Anevik.

– Därför blir man förvånad när de bestämmer högre upp att man inte behöver sträva efter detta. Jag tror att det finns en risk att kommunerna inte ställer så höga krav på de sökande framöver, säger hon.

Lärarförbundet ifrågasätter också regeringens förslag. Fler obehöriga i fritidshemmen är inte lösningen på personalbristen, enligt Mikael Forsberg, fritidspedagog och ledamot av Lärarförbundets styrelse.

– Vi är rädda för att arbetsgivarna ska se detta som en quick-fix, ett snabbspår till mer personal på fritids. I stället behöver de se över hur de ska locka till sig behörig personal, till exempel genom att förbättra arbetsmiljön, säger han.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson ser ingen motsättning mellan att sträva efter fler fritidspedagoger och att slussa in trainees till jobb som barnskötare.

– Man behöver båda delarna. Vi behöver definitivt fler fritidspedagoger, men i exempelvis Stockholm finns också en stor brist på utbildade barnskötare, vilket leder till att man tar in outbildad personal i stället och det är inte en bra långsiktig lösning, säger hon.

Helene Öberg, statssekreterare på utbildningsdepartementet, tycker inte att traineesatsningen går i stick i stäv med ambitionen att höja kvaliteten på fritidshemmen.

– Traineejobben är ju inte den enda satsningen vi gör på fritids. Men om människor kommer in och arbetar på fritids så kan det också öka deras intresse för att senare gå vidare och bli fritidspedagoger, säger Helene Öberg.

ur Lärarförbundets Magasin