Läs senare

Svårt få hjälp mot våld i familjen

23 Aug 2017
Svårt få hjälp mot våld i familjen
svårt Foto Pixabay
Vuxna anmäler sällan våld i hemmet som barn berättat om.

Barn som berättar om våld i hemmet kan få stöd och hjälp att hantera sin vardag, av till exempel mor- eller farföräldrar. Men de vuxna anmäler sällan våldet, visar en avhandling.

Nina Åkerlund har intervjuat 20 barn mellan 11 och 19 år som har upplevt våld mellan de vuxna i hemmet. Hon delar in dem i tre grupper: sårbart offer, sårbar men kompetent aktör samt vuxenlik och omsorgsgivande aktör. Den tredje gruppen är den som mest sällan får hjälp och är de stora förlorarna.

– De behöver hjälp men kan få höra ord som ”vad bra att du tar hand om dina syskon.”

Nina Åkerlund hoppas att avhandlingen ska vara ett bidrag till socialtjänsten i arbetet med våldsutsatta barn och deras sociala nätverk.

Barns relationer i våldets närhet – Respons, positioner och möjligheten till barns röst

Nina Åkerlund

Linköpings universitet

Spara

ur Lärarförbundets Magasin