Tema
Foto: Kajsa Juslin
Läs senare

Fokus: förbättring

07 Apr 2016

Foto: Kajsa Juslin

Fritidspedagogik nr 2 2016 Hitta något som ni i fritidshemmet önskar bli bättre på. Dokumentera det. Observera hur ni gör. Gör ett förbättringsarbete kring det. Ha en uppföljning. Gör om det om ett år. Då jobbar ni med systematiskt kvalitetsarbete.

ur Lärarförbundets Magasin