Läs senare

Varma relationer minskar mobbning

10 Feb 2017

Early adolescents’ motivation to defend victims in school bullying

and their perception of student-teacher relationships: A selfdetermination theory approach

Tomas Jungert, Barbara Piroddi, Robert Thornberg

Lunds universitet

Bakom elever som är passiva åskådare eller medhjälpare till mobbning finns ofta en konfliktfylld lärar-elev-situation. Det visar en ny studie av psykologen Tomas Jungert.

– Jag har fokuserat på relationen mellan elev och lärare för att se hur denna är förknippad med olika typer av motivation att försvara mobbningsoffer, säger Tomas Jungert, som baserar sin studie på 400 italienska skolbarn i 12-årsåldern.

Undersökningen visade att det fanns ett samband mellan varma elev-lärarrelationer och elevernas inre motivation att hjälpa mobbningsoffer.

– Det kan handla om en relation där läraren försöker vara empatisk och komma överens snarare än att hota med bestraffningar, säger Tomas Jungert.

ur Lärarförbundets Magasin