Läs senare

”Vi lär oss bättre om vi rör oss varje dag”

Mitt jobbEva Bohlin, fritidspedagog på Kyrkebyskolan i Arvika. Du har 18 utelektioner med eleverna per vecka.

av Annika Dzedina
07 Apr 2017
07 Apr 2017

Vad gör ni då?

– Vi leker! Allt började 2004, då en barnläkare här i Arvika sa att barn satt alldeles för mycket stilla. En modig rektor satsade på ett koncept som gick ut på att elevernas individuella utvecklingsplaner slogs ihop med utelektioner. Jag tog med några barn ut under lektionstid och på så sätt kunde klassläraren vara ensam med de elever som var i behov av det. Nu har alla klasser två utelektioner, på 30 minuter vardera, per vecka. För mig blir det 18 timmar i veckan och resten av tiden är jag resurs i klasserna och arbetar med elevsociala frågor.

Vad kan det handla om?

– Jag jobbar med vår plan mot kränkande behandling, löser konflikter tillsammans med eleverna, samtalar. Givetvis blir det bråk och kränkningar här också, men jag tror att det går snabbare att lösa genom att jag jobbar både ute och inne i klassrummen. De litar på mig. För mig hänger lek och konfliktlösning ihop, jag tror att leken gör oss till empatiska och sociala människor. Dessutom tror jag att man får en bra självkänsla av att leka, och forskning har visat att vi lär oss bättre om vi rör oss varje dag. Det är också roligt att se att barn kan leka med varandra utan att kunna prata med varandra – i dag har vi ju många nyligen anlända barn.

Mitt jobb

Namn: Eva Bohlin

Arbetsplats: Kyrkebyskolans mellanstadie­skola, Arvika

Lön: 31 250 kronor

Utbildning: fritidspedagog­examen 1998 från Karlstad

Fritid: Besöker min stora familj runtom i Sverige. Tränar, promenerar, cyklar, umgås med vänner.

Är det inte svårt att hitta lekar som passar alla?

– Jag har byggt upp ett lekförråd under åren och vi anpassar oss alltid efter vädret förstås. En gång i månaden går vi en promenad genom en liten skog, andra gånger hoppar vi hopprep. Alla måste respektera att alla befinner sig på olika nivåer – en som tränar basket två gånger i veckan är givetvis på en annan nivå än en som aldrig rört en boll.

Hur hittar du inspiration?

– Dels genom barnens önskningar och dels genom att besöka andra skolor och åka på konferenser om lek. När vi började var vi på studiebesök i en skola som arbetade med Bunkefloprojektet, som startade 1999 och där eleverna hade daglig fysisk aktivitet. Senare har jag tagit fasta på Lekfrämjandets projekt och tankar om lek. Jag träffar kollegor runt om i kommunen eller i närliggande kommuner som också leker mycket – jag är inte ensam om att ha detta upplägg; jag tror också att många fler lärare i klasserna tar avbrott för att barnen ska få röra sig lite varje dag, i alla fall i de lägre årskurserna. Att se glädjen i barns rörelse och kommunikation är verkligen ett kvitto på att lek är för livet och inte något enkelt tidsfördriv – det är inspiration för mig.

Hur har ni hittat tid till två halvtimmar i veckan?

– Vi har naggat lite på rasterna och tagit tid från elevens val.

Viktigast just nu …

…. i samhället?

Alla människors lika värde och att värna om människors rättigheter och skyldigheter. Främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Och när det blir fel ska det finnas rutiner för hjälp och lösningar på bästa sätt för alla parter. Detta är lika viktigt i skolans värld som i samhället i stort.

… för fritidshemmen?

En trygg och empatisk skola där alla barn blir sedda och uppmuntrade mer för att de är den de är och lite mindre för vad de presterar i ett skolämne. Livsglädje och människovärde. Bry sig om utan att lägga sig i. Sunt förnuft bygger på stora kunskaper och många erfarenheter.

ur Lärarförbundets Magasin