Läs senare

Förstelärare i fritids − finns de?

LäsarfrågaHur många förstelärare i fritidshem finns det? Vilka krav gäller för att bli förstelärare i fritidshem? Gäller uppdraget bara fritids eller även skoltid?

/Ljubica

av Sofie Jansson
09 Feb 2015
09 Feb 2015
Förstelärare i fritids − finns de?

Svar från redaktionen:

Det är svårt att säga exakt hur många förstelärare i fritidshem det finns. Skolverket redovisar bara förstelärartjänster som finansieras med statsbidrag. Tjänsterna i fritidshemmen är som regel finansierade av huvudmännen själva eftersom fritidshemmen inte omfattas av den statliga förstelärarreformen. Statsbidraget är begränsat till legitimerade lärare som ägnar minst 50 procent av sin arbetstid åt undervisning i skolan. Undervisning i fritidshem räknas inte, enligt Skolverkets tolkning av reglerna.

Våra efterforskningar visar att det finns åtminstone 19 förstelärare i fritidshem fördelade på följande kommunala huvudmän: Täby, Botkyrka, Katrineholm, Mönsterås, Kalmar, Mörbylånga, Nässjö, Göteborg och Helsingborg. Men undersökningen är inte heltäckande så det kan finnas fler.

Vad krävs då för att bli förstelärare i fritidshem? Det är upp till huvudmannen att bestämma eftersom fritidshemmen inte ingår i den statliga reformen. I Nässjö till exempel tillämpar kommunen samma krav som för förstelärare i skolan. De ska vara legitimerade i något ämne, ha visat starkt intresse för att utveckla undervisningen och ha god förmåga att förbättra elevernas resultat. I Botyrka kommun finns däremot inget krav på att förstelärare i fritidshem ska vara legitimerade men de måste vara utbildade fritidspedagoger.

När det gäller förstelärarens uppdrag så är det också upp till huvudmannen att definiera. Huvudmannen kan begränsa uppdraget till att gälla bara fritidshemmet men det kan också omfatta verksamhet på skoltid.

Källor: Uppgifter från de berörda huvudmännen och Peter Östlund på Skolverket

ur Lärarförbundets Magasin