Tema
Foto: Emil Malmborg
Läs senare

Bra snack

språk & kommunikationFritidshemmet är en pratig plats med enorm potential att stötta alla barns språkutveckling. Utelek, mellis och samling är gyllene tillfällen att bli snacksalig!

ur Lärarförbundets Magasin