Läs senare

Tipset!

I förra numret ställe vi frågan: Hur arbetar ni på er skola som rastvakt? Här kommer tre tips på hur man kan organisera de värdefulla rasterna.

07 Jan 2014

1. Sociogram och mål

”Vi har valt att kalla vår verksamhet rastverksamhet. Detta innebär att vi varje vecka och varje dag har planerade aktiviteter. Det är våran rektor som har gett oss det här uppdraget, då skoldagen för de yngre barnen blev en timma längre, och att de därmed fick en timmas lunchrast.

På förmiddagsrasten är två fritidspedagoger och en lärare ute på skolgården. En fritidspedagog ansvarar för att hålla i någon enklare lek, till exempel kull-lek eller killerboll.

På lunchrasten är tre fritidspedagoger ansvariga utomhus. Den pågår en timme och eleverna kommer ut allteftersom, då de har ätit färdigt. De yngsta barnen äter först och har därmed längst rast. En fritidspedagog ansvarar för en aktivitet, det kan vara allt från att dansa zumba till att orientera eller gå en tipspromenad.

Vi är fem fritidspedagoger som arbetar på skolan och alla deltar i rastverksamheten. Vi har satt upp målformuleringar för vad vi vill uppnå med vår rastverksamhet. Vi tycker att rastverksamheten är ett jättebra sätt att arbeta med skolsamverkan och få in fritidspedagogiken i skolan. Som ni förstår så har vi ut­över detta inte så många timmar inne i klasserna på förmiddagarna, men de timmar vi är där har vi drama i halvklasser.

Vi försöker få barnen delaktiga genom att exempelvis göra önskemålsveckor. Vi gör även sociogram varannan månad för att få en överblick över vilka barn som kan behöva lite hjälp i att skapa kompisrelationer.

Vi tycker att vi har fått ett lugnare klimat på skolgården och de barn som inte hittar någonting att göra har alltid en plats att gå till där en aktivitet erbjuds.”

Malin Gilje Halvarsson, Skänninge

 

2. Vi vill ha arbetskläder

”På den skola jag jobbar på i Sigtuna kommun rastvaktar vi under detta läsår fem timmar per vecka gentemot lärarnas en timme per vecka!! Så vi är utomhus en timme sammanhängande varje dag på lunchrasten.

Nu när vintern närmar sig önskar vi oss arbetskläder!”

Veronica Wirmark, lärare i fritidshem i Sigtuna

 

3. Viktigt ansvar

”På min skola ansvarar jag för rastverksamheten. Jag planerar olika aktiviteter för eleverna, men i år ska alla fritidspedagoger på vår skola ta ett större ansvar för rasten. Den här terminen har jag varit på fotbollsplanen, vi har haft mycket bråk och kränkningar där och då har jag valt att arbeta med eleverna just på planen. Jag finns där och hjälper till att dela in i lag och även hjälpa till att döma när det behövs.

Jag upplever att det blir mycket lugnare när jag finns med, det blir mindre svordomar och kränkningar. Det finns elever som vill spela fotboll men som inte vågar när det inte är någon vuxen på planen. En rast i veckan har flickorna tillträde till en plan och då är det många som kommer som vanligtvis inte brukar spela fotboll. Vi har turen att ha två planer på vår skola, vilket gör det möjligt att dela upp planerna mellan äldre och yngre elever.”

Anette Reiver, Nässjö

Skicka in ditt eget tips!

Har du tips på hur ni utvecklar ert arbete? Dela med dig genom att mejla till fritidspedagogik@lararforbundet.se

ur Lärarförbundets Magasin