Läs senare

”Viktigt med nätverksträffarna”

av Annika Dzedina
06 Dec 2017
06 Dec 2017

Mitt jobb

Namn: Lena Hjärtström

Arbetsplats: Harads fritidshem i Harads norr om Boden

Examen: Fritidspedagogexamen 1985

Lön: 29 643 kr

Ålder: 53 år

Hej Lena Hjärtström i Harads norr om Boden. Du har 15 elever i hela fritidshemmet – vad är svårast med det?

– På vårt fritidshem och i förskoleklassen är vi två heltidsanställda, en fritidspedagog och en förskollärare. Vi har öppet mellan 6 och 18 och för att täcka upp dagen på de två verksamheterna blir det mycket ensamarbete på fritids före och efter skolan. Vad jag saknar är att kunna dela gruppen och jobba mera individanpassat. Till exempel spela spel, baka, läsa böcker med mera utifrån aktiviteter som är anpassade efter det centrala innehållet för fritidshem i läroplanen och kunna jobba mer fokuserat med en liten grupp.

Vad är roligast? 

– Att få vara en del av elevernas vardag och jobba med värdegrundsfrågorna, där vi tillsammans försöker bygga bra kompisrelationer genom lek i vår fina utomhusmiljö. Vi har nära både till Luleälven och skogen.

Luleälven.

Vem diskuterar du med?  

– Vi har en skolutvecklare för vårt rektorsområde som ordnar träffar cirka fyra gånger per termin med fritidshemmen i området. Vi har också ett nätverk för fritidshem i Bodens kommun två gånger per termin, som leds av två utvecklare för fritidshem och två rektorer. För mig är det viktigt att dessa träffar finns eftersom jag är ensam fritidspedagog på mitt ställe.

Du har en åldersblandad grupp, vilka aktiviteter har ni?

– Varje vecka har vi fritidsmöte då jag kollar barnens förslag på aktiviteter och berättar vad jag har planerat. Vi har målarrum, kuddrum, rörelserum och spel/pysselrum inne på fritids. Vi har också en fantastisk utemiljö och på sommarhalvåret brukar vi bada, cykla, leka i vår skolskog och under vinterhalvåret bygga snögrottor, åka pulka, skridskor och längdskidor i fina spår på skolgården. Tre gånger i veckan har vi tillgång till biblioteket och en gång i veckan till idrottshallen.

Viktigast just nu …

… för samhället?

Att integrera våra nyanlända i samhället, ge dem en möjlighet i sitt nya hemland för att skapa en lugnare och tryggare tillvaro för alla.

… för fritidshemmen?

Att politikerna ser vilken bra verksamhet fritids är om den tas på allvar och ges förutsättningar i fortbildning, ändamålsenliga lokaler och ökad personaltäthet.

Borde det inte finnas fler lärare i fritidshem hos dig?  

– Jo absolut! Det är svårt att jobba mot målen när det inte finns förutsättningar.

Vem rycker in om du blir sjuk? 

– Vikarier från ett bemanningsföretag som Bodens kommun anlitar. Om det inte finns några där får vi lösa det med befintliga pedagoger i skolan.

Hur stor är hela skolan? 

– Från förskoleklass till år 6 och en klass för nyanlända, allt som allt ungefär 55 elever.

Hur kommer det sig att du valde att jobba på landsbygden? 

– Jag trivs med att bo här, med lugnet och den vackra naturen där jag har närhet till mina fritidsintressen friluftsliv och träning.

Vad gör ni när det är lovfritids? 

– Inför loven planerar jag med eleverna. Under höstlovet badade vi i byns badhus, lekte i idrottshallen, gjorde en skogsutflykt och gjorde Halloweenpyssel på biblioteket.

ur Lärarförbundets Magasin